Infectiepreventie

Goede infectiepreventie is belangrijk voor veilige patiëntenzorg. Hieronder vallen een groot aantal onderwerpen waaronder handhygiëne.

DocumentenAanmaakdatum

Rangschik op : Naam | Datum | Hits [ Aflopend ]
Kwaliteit van behandeling in ooglaserklinieken meestal goed - Themarapport Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), 18 mei 2009. Patiënten die hun ogen laten laseren krijgen over het algemeen een goede behandeling. Niet goed is dat ooglaserklinieken de richtlijnen voor infectiepreventie veel te weinig naleven. In veel gevallen heeft het personeel weinig kennis op het gebied van reiniging, desinfectie en sterilisatie van oogheelkundige instrumenten. Deze richtlijnen staan op www.wip.nl (http://www.wip.nl/). De Inspectie voor de Gezondheidszorg deed onderzoek bij alle 46 ooglaserklinieken in Nederland. Vervolgens werden 24 klinieken bezocht. De individuele rapporten van deze klinieken kunt u vinden in de zoekmachine voor instellingsrapporten (http://www.igz.nl/publicaties/instellingsrapporten/).
Homepage: http://www.igz.nl