Kijkoperaties
In het IGZ-rapport over risico's minimaal invasieve chirurgie - pdf (769.97 kB) concludeert de inspectie dat de patiëntveiligheid bij laparoscopische operaties (kijkoperaties) onvoldoende is gewaarborgd. In 90% van de ziekenhuizen ontbreken goede richtlijnen voor controle op het onderhoud. Een complicatieregistratie is in veel ziekenhuizen onvoldoende. Waar die wel plaatsvindt zegt 30% van de vakgroepen de complicaties en behandelresultaten niet te evalueren. Vanaf 1 juli 2008 zal de inspectie toetsen of alle ziekenhuizen voldoen aan de vereiste voorwaarden om veiligheid voor patiënten te waarborgen en onnodige risico's te vermijden. Bron: IGZ.