Proefschrift "Theory and practice of in-hospital patient risk management"

In English

Bestellen

Mijn proefschrift Theory and practice of in-hospital patient risk management (ISBN = 90-808149-1-1, 402 pagina's inclusief CD-ROM en index) kunt u bestellen door een email te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Het proefschrift kost EUR 37,64 inclusief verzending.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave proefschrift/table of contents Ph D thesis - pdf (46.01 kB).

Samenvatting

Allerlei mogelijke factoren kunnen resulteren in ongewenste gevolgen voor patiënten, of in incidenten en complicaties. Voor effectieve kwaliteitszorg binnen ziekenhuizen, zijn de registratie en analyse van incidenten en complicaties noodzakelijk. Om het ontstaan en de registratie van incidenten en complicaties inzichtelijk te maken, zijn twee modellen ontwikkeld.

Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling en toetsing van verscheidene gereedschappen voor risicomanagement met het oog op doelmatig risicobeheer. Hiervoor werd een kader van gereedschappen en methodes ontworpen, gebruikmakend van retrospectieve, real-time en prospectieve methodes. Deze gereedschappen en methodes werden gebruikt in de functiegroep OK (Operatiekamer) en op de afdeling Hemodialyse van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en omvatten:

  • Een model - gebaseerd op concepten uit de systeemkunde - van de processen die op een afdeling of in een functiegroep plaatsvinden en dat gebruikt kan worden bij een Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). Van zowel de OK als van de afdeling Hemodialyse werd een procesmodel gemaakt.
  • Een FMEA (prospectieve methode). Een FMEA werd gebruikt om de risico's voor patiënten in te schatten, zowel op de OK als op de afdeling Hemodialyse.
  • Een aantal Critical Incident Interviews (retrospectieve methode). Twee reeksen van interviews werden gehouden: 20 interviews op de OK, 25 interviews op de Hemodialyse afdeling. Causal Tree Analysis werd gebruikt voor de verwerking van deze interviews.
  • Vrijwillige melding van incidenten (real-time methode). Op de OK werd een vrijwillig incidentmeldings- en incidentbeheersysteem ontworpen en geïmplementeerd. Het resultaat was een database van meer dan vijfhonderd gemelde incidenten die over een periode van minder dan twee jaar verzameld waren.

De resultaten van dit onderzoek omvatten niet alleen de aan het licht gekomen oorzaken van incidenten en de mogelijkheden om risico's voor patiënten te verminderen, maar ook hoe de gebruikte gereedschappen en methodes in de praktijk presteerden. Het onderzoek laat zien dat, nadat de risico's voor patiënten waren vastgesteld, het toch moeilijk bleek om verbeteringen door te voeren, voornamelijk omdat het management hier nog niet aan toe was. Alle in dit onderzoek gebruikte gereedschappen en methodes kunnen ook in andere ziekenhuizen toegepast worden.